OBUKA ZA SPECIJALISTI ATLAS THERAPY ŠVICARSKE METODE SA VIBRIRAJUĆIM APARATOM

Diploma  preko Hupeda-Hrvatskog udruženja za prirodnu energetsku i duhovnu medicinu

Nabavka aparata sa kojim se korekcija radi.

Edukaciju vodi spec. Atlsas therapy Željko Đorđević

info atlaskorekcija@gmail.com

+385/955512123