Bhakti yoga

Kad bih sve jezike ljudske govorio
i anđeoske,
a ljubavi ne bih imao,
bio bih mjed što ječi
ili cimbal što zveči.
Kad bih imao dar prorokovanja
i znao sva otajstva
i sve spoznaje;
i kad bih imao svu vjeru
da bih i gore premještao,
a LJUBAVI ne bih imao – NIŠTA SAM!
(NZ, 1. Korinćanina,13,I-13)