Članarina za sve aktivnosti u Up Time Hubu je 400 kn